Game Vip

Tên quán: Game Vip

Số lượng máy:  120 máy

Địa chỉ: số 69 Phó Đức Chính, quận Ba Đình, Hà Nội.

thanh-ly-quan-net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *